Tjänster-timebitering

-500,00 kr
TILLVAL-Tjanster-tidebitering

Variant Pris
Besök för konsultation och måttagning-timebitering-reducering (inkl.moms)

Art. no: Besok-med-konsultation-timebitering-delkostnad-reducering

-500,00 kr
Besök för konsultation och måttagning-timebitering (inkl.moms)

Art. no: Besok-med-konsultation-timebitering-delkostnad

500,00 kr
Besök för konsultation och måttagning-timebitering (inkl.moms)

Art. no: Besok-med-konsultation-timebitering

800,00 kr
Tillgodo separat betalning

Art. no: Registrering-Tillgodo-tidigare-betalning

-1,00 kr
Order registrering överskrigen storlek (UTAN GARANTI)

Art. no: Registrering-order-UTAN-GARANTI

75,00 kr
Order registrering-timebitering (inkl.moms)

Art. no: Orderregistrering-timebitering

175,00 kr
Debitering-extratjänst

Art. no: Debitering-reparation-ombyggnad-extratjanst

200,00 kr
Montering-extra-produkt-timebitering produkt 350

Art. no: Montering-timebitering-produkt-350

350,00 kr
Montering-extra-produkt-timebitering produkt 300

Art. no: Montering-timebitering-produkt-300

300,00 kr
Montering-extra-produkt-timebitering produkt 250

Art. no: Montering-timebitering-produkt-250

250,00 kr
Montering-extra-produkt-timebitering produkt 200

Art. no: Montering-timebitering-produkt-200

200,00 kr
Bortforsling av galma produkter (3 st)

Art. no: Bortforsling-av-gamla-produkter-3-styck

300,00 kr
Montering-extra-produkt-timebitering (inkl.moms)

Art. no: Montering-timebitering-extra-produkt

400,00 kr
Montering-timebitering (inkl.moms)

Art. no: Montering-timebitering

900,00 kr

Timkostnad debiteras för tjänster som skall utföras hos kunden.Vi besöker kunden , visar upp färgprover och tar mått på fönster samt offererar på plats ett pris för komplett lösning.